Franse Kerk

De Eglise Francaise is gebouwd in 1726.

* Het kerkgebouw werd in 1726 gebouwd door de Franse Hugenoten

Aanvankelijk genoten de Hugenoten in Frankrijk godsdienstvrijheid bij het
Edict van Nantes.

Lodewijk XIV heeft dit edict in 1685 ingetrokken.

Ruim 200.000 Hugenoten vluchten om aan vervolging te ontkomen.

Dat was toen ca. 15% van de Nederlandse bevolking.

Nederland nam 363 dominees op, zij waren met de doodstraf bedreigd

* In januari 1726 legde de ouderling Laverny de eerste steen.

* Op 17 augustus 1726 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. De
eerste dominee, pasteur Salomon Sylvestre hield ’s morgens een preek.

De beroemde pasteur Jacques Saurin herdacht ‘s middags de tragische
geschiedenis van het franse protestantisme.

Zijn tekst was Ezechiël 11:16, volgens de Statenvertaling:

“Daarom zeg: zo zegt de Heere Heere, hoewel Ik hen van verre onder de
heidenen weggedaan heb en hoewel Ik hen in de landen verstrooid heb,
nochtans zal Ik hun een weinig tijd tot een heiligdom zijn in de landen
waarin zij gekomen zijn”.

* De nieuwe kerk bevatte 200 zitplaatsen en een orgel op de galerij.
Voor de preekstoel stond het doopvont en een bankje voor de voorlezer. Het
gebouw heeft aan beide zijden drie boogramen. Er was een loge voor de
familie Halewijn, die de grond ter beschikking heeft gesteld. Er waren ook
vaste zitplaatsen, die werden verkocht om hieruit het onderhoud van de
predikant te betalen.

Aan de achterzijde was een kerkhof.

Oorspronkelijk lag de kerk aan de Molenlaan, die naam is later veranderd in:
Franse Kerkstraat.

* In de 19e eeuw werd de kerk ook bezocht door koningin Sophie, de
echtgenote van koning Willem III, wanneer zij op Huys ten Bosch verbleef.

In die tijd was de Franse taal, de voertaal van de adel en de hogere stand.

Groen van Prinsterer werd in deze kerk gedoopt.

* Na de 2e wereldoorlog werd het gebouw gekocht door de vrijgemaakt
Gereformeerde Kerk.