Wat geloven we

Wij staan als gemeente in de traditie van de Reformatie. Vanuit deze Gereformeerde traditie is het gebruikelijk om de inhoud van het christelijke geloof te omschrijven aan de hand van 5  kernwoorden, de zogenaamde 5 ‘sola’s.

 

Genade in plaats van zelfverlossing (Sola gratia: genade alleen)

We leven als mens van Gods genade alleen. Genade is ontdekken dat je zondiger en gebrekkiger bent dan je ooit kunt geloven én tegelijk méér geaccepteerd en bemind door God dan je ooit hebt durven dromen! Dát ontdekken is gaaf en zet je leven op z’n kop.

 

Geloof in plaats van zelfprestatie (Sola fide: geloof alleen)

Gods liefde ontvang je alleen door je handen op te houden en verdien je niet door eigen prestaties. God heeft ons éérst liefgehad en van daaruit proberen wij elkaar en anderen echt lief te hebben.

 

Gods Woord in plaats van mensenwoorden (Sola Scriptura: de Schrift alleen)

Wij zien de bijbel als het Woord van God. Samen proberen we te luisteren naar Gods stem. Een beetje prikkelend gezegd: ‘niet wij vormen de bijbel, maar de bijbel vormt ons.’ In de kerkdiensten lezen we zowel uit het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

 

Gods Zoon in plaats van zelfvertrouwen (Solus Christus: alleen Christus)

Alleen door Jezus Christus vind je de weg naar God. God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft.

 

Gods eer in plaats jezelf. (Soli Deo Gloria: alleen aan God de eer)

De wereld draait niet om onszelf, maar wij zijn geschapen om God te dienen en Hem centraal te zetten in ons leven. Alleen dat geeft voldoening en blijdschap.